CBD a interakce s léky

Léky jsou v dnešní moderní době naprosto běžné a možná také vy nějaké užíváte. Pokud ano, patrně vás v souvislosti s CBD napadlo, zda nemůže dojít spolupůsobením kanabinoidů s léky k nechtěné interakci. Pojďme si tedy říct, zda je CBD bezpečné, je-li vhodné pro současné užívání s prášky na předpis, ale také jak se kanabidiol a léky v našem těle vlastně chovají a k čemu všemu může jejich spojením dojít.

Je CBD bezpečné?

Neopomeňme, že výzkum kanabinoidů je stále relativně čerstvý a mnoho věcí teprve objevujeme. To nic nemění na tom, že se CBD doposud jasně ukazuje, jako neškodné a velmi bezpečné. Naše tělo jej dobře toleruje, a to i ve skutečně hojných denních dávkách okolo 160 mg. Výzkum vidí jako bezpečné dokonce i množství 1500 mg. Podle studie Světové zdravotnické organizace (WHO) by CBD nemělo mít žádné nechtěné vedlejší účinky a pokud uživatel nějaké pociťuje, jde pravděpodobně o interakci mezi kanabinoidem a léky.

3 možnosti interakce s léky

CBD samo o sobě je bezpečné. Ale vzhledem k tomu, že ovlivňuje velké množství biologických procesů, jeho spolupůsobení s dalšími látkami, které mají za úkol něco uvnitř našeho těla poupravit, nemusí být třikrát nejvhodnější. Zjednodušeně můžeme říct, že CBD sice vedlejší účinky nezpůsobuje, jeho současná přítomnost v těle s jinými léky je však v některých případech umožní. Existují tři situace, ke kterým může dojít:

1. Metabolické soupeření

Pro kanabinoidy i léky platí, že jakmile projdou trávicím traktem, pokračují do jater, kde jsou dále zpracovány a pomocí speciálních enzymů dále rozloženy na menší části nazývané metabolity. Metabolity se poté prostřednictvím oběhového systému dostávají do celého těla.

Pokud přijmeme CBD a nějaký lék najednou, stává se, že se játra začnou soustředit na rozklad CBD a tak trochu zapomenou na to ostatní. Dochází tím ke zvýšené koncentraci látek z léků v našem organismu, což může vyvolat případné vedlejší účinky.

2. Agonistická interakce

Pokud mají léky i CBD shodné účinky, mohou se navzájem posilovat. Toto “zdvojené” působení pak může být pro někoho až příliš a není pro něj proto vhodné obojí kombinovat. Příkladem může být lék na snížení krevního tlaku. Pokud zároveň užíváme i CBD, které mimo jiné dovede účinně snižovat tlak v tepnách, mohou nás naopak začít trápit závratě, mdloby a další příznaky příliš nízkého tlaku.

Zatímco samotné CBD vás nepředávkuje, v kombinaci s prášky na předpis už může vést k účinku příliš silnému.

3. Antagonistická interakce

Antagonistická interakce je přesným opakem interakce agonistické. Spočívá v tom, že zatímco CBD něco posiluje, lék to oslabuje. A nebo obráceně. Působí zkrátka protichůdně a navzájem rušivě.

V tomto případě většinou nedojde přímo k nežádoucímu vedlejšímu účinku, ale zkrátka k situaci, kdy se vůbec žádný účinek nekoná. Kanabinoid a lék se totiž neutralizují. Klasickým pro tento případ příkladem je kombinace uklidňujícího CBD a stimulantů.

Užívat CBD s léky či neužívat

Výzkum interakce léků a kanabinoidů je právě v plném proudu a už například víme, že kterýkoliv lék, který naše tělo metabolizuje pomocí enzymu P450, může užívání CBD ovlivnit. Patří sem: 

  • Antidepresiva
  • Antihistaminika
  • Antibiotika
  • Benzodiazepiny
  • Anestetika
  • Steroidy
  • Kortikosteroidy
  • Prokinetika
  • Antipsychotika
  • A další

Ovšem to, že k interakci dojít může neznamená, že k ní dojít musí. Pokud byste rádi vyzkoušeli CBD, ale berete pravidelně jiné léky, je v každém případě nejvhodnější nejprve vaší konkrétní situaci konzultovat s lékařem. Protože ačkoliv CBD nijak neškodí, teď už víme, že spolu s léky může působit kontraproduktivně.