Jak funguje vodní dýmka Stündenglass?

Jak funguje vodní dýmka Stündenglass?

Vodní dýmka Stündenglass Gravity využívá gravitace a vodního tlaku k vytvoření jedinečného zážitku kouření. Dýmka má dvě komory, které jsou obvykle vyrobeny z odolného skla, a otáčí se kolem horizontální osy. Na rozdíl od tradičních vodních dýmek tento typ vytváří silnější a delší tahy.


Jak vodní dýmku Stündenglass Gravity správně nastavit a použít?

Sestavení dýmky: Nejprve se ujistěte, že jsou všechny části správně sestavené. Dýmka by měla být stabilní a pevná.


Naplnění vodou: Naplňte jednu z komor vodou. Tato voda bude použita k vytvoření podtlaku, který umožní průchod kouře skrze dýmku.
Přidání tabáku nebo jiné látky: Na vrchol dýmky nasaďte mísu a do ní vložte tabák nebo jiný materiál určený ke kouření, například CBD květy. Pokud používáte tabák, je dobré jej rovnoměrně rozložit, abyste dosáhli rovnoměrného hoření. 
Zapálení: K zapálení tabáku nebo jiného materiálu v míse použijte zapalovač.
Převrácení dýmky: Otočte horní část dýmky tak, aby komora s vodou byla nahoře. Gravitace způsobí, že voda bude protékat do spodní komory a vytvoří podtlak, který táhne kouř z hořícího materiálu do horní komory. Během tohoto procesu kouř prochází vodou, což ho ochlazuje a filtruje.
Inhalace kouře: Jakmile je horní komora naplněna kouřem, můžete inhalovat kouř buď přímo z komory, nebo pomocí připojené hadičky.
Opakované otočení: Po inhalaci kouře můžete opět otočit dýmku, aby voda opět stékala do horní komory a znovu naplnila horní komoru kouřem pro další tah.
Čištění: Po skončení kouření je důležité dýmku řádně vyčistit. Vyprázdněte komory, odstraňte a očistěte mísu, a vyčistěte trubičky a spoje. Ujistěte se, že je dýmka čistá před dalším použitím. 

Mrkněte i na příslušenství, které pomůže vylepšit váš zážitek s vodní dýmkou Stündenglass.


Starší příspěvek Novější příspěvek